ZSR Powodowo

 

 
 

Zapraszamy na stronę ZSR Powodowo:

www.zsrpowodowo.wolsztyn.pl

 

 

 

 

 

Charakterystyka szkoły
          Obecnie jest to Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego, w obrębie którego funkcjonują następujące szkoły:
- 5-letnie Technikum Mechanizacji Rolnictwa
- 4-letnie Liceum Ekonomiczne
- 5-letnie Technikum Ekonomiczne
- 5-letnie Liceum Agrobiznesu
- 5-letnie Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego
- 3-letnia Zasadnicza Szkoła Rolnicza
Szkoła umiejscowiona jest przy trasie Wolsztyn - Zielona Góra, na obszarze 7ha, którego znaczną część zajmuje zabytkowy obiekt wraz z przyległym parkiem, wpisanym do rejestru zabytków. Bazę dydaktyczną stanowią: budynek dydaktyczny z 21 klasopracowniami, internat szkolny na 80 miejsc wraz ze skrzydłem dydaktycznym (4 klasopracownie) i mieszkaniami zakładowymi, dwie sale gimnastyczne oraz kompleks boisk sportowych, w tym boisko lekkoatletyczne o nawierzchni tartanowej, zabytkowy pałac, w którym mieszczą się mieszkania zakładowe. W odległości 800m mieszczą się obiekty warsztatów szkolnych przeznaczone do realizacji praktycznej nauki zawodu, wyposażone w odpowiedni sprzęt rolniczy. W bezpośrednim sąsiedztwie warsztatów znajdują się grunty orne (60ha), które stanowią bazę kształcenia praktycznego oraz są dodatkowym źródłem dochodów szkoły. Oprócz tego szkoła dysponuje blokami mieszkalnymi umiejscowionymi na terenie wsi Powodowo.
W chwili obecnej w 19 oddziałach szkoły kształci się 533 uczniów pochodzących z terenu województwa wielkopolskiego i lubuskiego (powiaty: wolsztyński, grodziski, zielonogórski, leszczyński, nowosolski, nowotomyski i świebodziński). Szkoła zatrudnia 40 nauczycieli i 22 pracowników administracyjno - obsługowych.
W szkole funkcjonuje biblioteka wraz z czytelnia, studio telewizji szkolnej oraz kluby sportowe, szereg zajęć pozalekcyjnych (koło polonistyczne, imprezowo - artystyczne, zespół wokalno - instrumentalny, koło informatyczne, techniczne itp.), wzbogacające ofertę szkolną, sklepik uczniowski oraz fachowa opieka medyczna dla uczniów.

Nasza szkoła a ekologia
          Dwa razy do roku jesienią i wiosną szkoła aktywnie uczestniczy w akcjach „Sprzątanie Świata”. Wiosenna akcja organizowana jest przez władze gminne na przełomie marca i kwietnia. „Sprzątanie Świata” nie kończy się jednak na tym. Przez cały okres jesieni oraz wiosny zorganizowane są tygodniowe dyżury uczniowskie przy pielęgnacji terenów zielonych wokół szkoły (w wyznaczonych grupach 2-3 osobowych). To przyczynia się do tego, że o każdej porze roku teren wokół szkoły jest zadbany. Uczniowie sami hodują rozsady kwiatów ozdobnych , wysadzają je i pielęgnują. Również w wakacje młodzież pełni dyżury przy pielęgnacji tych roślin. Dyżury są oceniane jako dodatkowa praca w przedmiotach przyrodniczych.
          Szkoła uczestniczy też w konkursach związanych z ochroną środowiska na szczeblu powiatu i ogólnopolskim. W roku 1999 uczniowie zajęli pierwsze miejsce w Powiatowym Konkursie Wiedzy Ekologicznej dla uczniów szkół średnich. Tematyka konkursu dotyczyła nie tylko ogólnej wiedzy ekologicznej ale i znajomości działań podejmowanych przez lokalne władze w dziedzinie ochrony środowiska.
W 2001 roku czworo uczniów zakwalifikowało się do etapu centralnego konkursu „Europa w Szkole” gdzie temat wiodący brzmiał „Lepsza Europa- Lepsze Środowisko”. Nasza koleżanka z klasy Daria Pawliczak została nagrodzona w etapie centralnym. Dodajmy, że startowaliśmy w tym konkursie w wielu formach: praca pisemna, fotografia, plakat.
W ciągu ostatnich uczniowie w ramach prac dyplomowych podejmowali działania zmierzające do poprawy estetyki otoczenia szkoły- projektowali i zagospodarowywali tereny przyszkolne. W ten sposób powstał np. kącik dla mieszkańców internatu, parking przy pałacu, pergole kwiatowe.
Przez krótki okres czasu , (bo tylko trzy lata) funkcjonowała u nas Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza i dzięki uczniom tej specjalności pojawiły się na korytarzach szkolnych kwiaty w skrzynkach, kompozycje grup roślin, a także dekoracje w formie obrazów- kompozycji z zasuszonych części roślin.
          Informujemy też w gablotach szkolnych o sprawach dotyczących ochrony środowiska w Polsce np. „Niezwykłości Puszczy Białowieskiej”, „ Zagrożenia globalne środowiska”, „ Co rolnik o ochronie środowiska wiedzieć powinien”.

Park szkolny
   Szkoła usytuowana jest na terenie zabytkowego parku. Park ten powstał w 2 połowie XVIII w. dla rodziny Powodowskich. Gdy w 1865 r. majątek ziemski wraz z dworem kupiła rodzina Lehfelda, zabudowano pałac w stylu secesyjnym oraz uzupełniono drzewostan. Po wojnie część dawnego majątku wraz z parkiem przekazano Państwowemu Technikum Rolniczemu. Nowy użytkownik pobudował na jego terenie obiekty budowlane, usuwając częściowo starodrzew.
          Park o powierzchni 2,92 ha składa się obecnie z następujących użytków: zieleń wysoka - 1,15 ha, park nowozałożony - 0,4 ha, kort tenisowy - 0,24 ha, drogi - 0,34 ha, pałac z dziedzińcem 0,3 ha, plac zabaw - 0,11 ha, magazyn, linia energetyczna - 0,05 ha, część zdewastowana - 0,5 ha.
         Na terenie parku szczególną rolę pełnią dęby szypułkowe (Quercus robur), z których najokazalsze charakteryzują się obwodami: 380, 475, 550, i 615 cm, a ich wiek szacuje się na 350 - 400 lat. Obok dębów, drzewostan parku głownie tworzą: klony pospolite i jawory, buki, akcje, świerki i modrzewie. Do najcenniejszych drzew zaliczono: buk pospolity odmiana zwisająca (Fagus sylvatica v. Pendula), szczepiony na podkładce wys. 100 cm, o obwodzie mierzonym na wysokości 150 cm; buk purpurowy (F. sylvatica v. Atropurpurea) o obw. 290 cm, świerk pospolity (Picea abies) o obwodzie 280 cm oraz sosna czarna (Pinus nigra) o obwodzie 230 cm, modrzew europejski (Larix decidua) o obw. 200cm, klon pospolity (Acer platanoides) o obw. 110 cm. Zdrowotność starych drzew w parku jest słaba. Wszystkie dęby zaatakowane są przez choroby naczyniowe i grzybowe.