Agroturystyka


 
 

Warunki ekologiczne

          Jak wykazują badania przeprowadzone wśród turystów w Europie Zachodniej, najczęściej wymienianym motywem wyboru wsi na miejsce urlopu jest chęć wypoczywania w kontakcie z czystą, nie skażoną przyrodą. Jakie z tego wnioski dla biznesu turystycznego? Otóż diametralnie musi zmienić się stosunek do ochrony środowiska. Jeszcze dzisiaj ekologia traktowana jest czasami drugoplanowo. Wprawdzie w deklaracjach uznaje się ochronę środowiska za ważny problem, ale gdy dochodzi do konkretnych działań, bywa tak, że ochrona środowiska przegrywa i odkładana jest na "lepsze czasy". Tymczasem w turystyce czyste środowisko to niezbędny warunek osiągania dochodów. Tutaj wyraźnie widać, że ochrona środowiska się opłaca, przynosi wymierne, finansowe korzyści, bowiem nikt nie będzie chciał wypoczywać w zanieczyszczonym i zdegradowanym środowisku. Ochronie muszą podlegać nie tylko walory przyrodnicze (woda, powietrze, gleby, roślinność), ale całe otoczenie łącznie z krajobrazem i zabudową. Chodzi po prostu o dbałość o estetykę, harmonię w przyrodzie i architekturze, czystość na co dzień. Ochrona środowiska, to w tym przypadku ochrona konkretnych walorów turystycznych, a nie tylko piękna, lecz odległa idea. Niestety, krajobraz wiejski został w wielu miejscowościach zdegradowany, panuje bałagan zabudowy, nowe budynki są bezstylowe, występuje duża liczba prowizorycznych przybudówek. W niektórych rejonach ogród i sad przydomowy należą do rzadkości. A przecież właśnie zieleń pozwala ukryć brzydotę architektury i to niewielkim kosztem (drzewa, pnącza, żywopłot). Zieleń ponadto stwarza mikroklimat, zatrzymuje ptaki, a niektóre jej rodzaje w naturalny sposób oczyszczają glebę. Stanowi jeden z głównych walorów wsi. Likwidowanie zieleni, zasypywanie stawów, oczek, rekultywacja terenów podmokłych sprawiają, że krajobraz staje się mniej malowniczy, a równowaga ekologiczna zostaje zakłócona.

          Największe zmiany wystąpiły tam, gdzie mamy do czynienia z bardzo intensywnym rolnictwem. Natomiast w rejonach o słabych glebach, niskiej urodzajności, czyli na terenach o małym znaczeniu dla rolnictwa, krajobraz nie jest tak mocno zdegradowany ingerencją człowieka. Tam, gdzie rolnictwo jest mało intensywne, a nawet tradycyjne, można znaleźć najlepsze tereny dla turystyki. Takie tereny oferują z reguły więcej atrakcji przyrodniczych, ale nie zawsze dysponują szerokim zakresem usług dla turystów.

          Rozwój turystyki wiejskiej wymusza rozbudowę niektórych urządzeń pierwotnie przeznaczonych dla gości, ale korzystają z nich także stali mieszkańcy. Na pierwszym miejscu stawiamy urządzenia służące ochronie środowiska. Jeśli jeszcze nie została zbudowana oczyszczalnia ścieków i kanalizacja, jest to najważniejsze zadanie dla władz lokalnych i społeczności, jeśli myślą o rozwoju turystyki długofalowo. Nie jest możliwa turystyka tam, gdzie istnieją "dzikie" wylewiska ścieków lub odprowadzane są one do rowów melioracyjnych, rzeki czy jeziora, co niestety jest często praktykowane. Z tym wiąże się problem wody. Budowa wodociągu, kiedy nie ma oczyszczalni ścieków, jest powszechnie uznawana za rozwiązanie krótkowzroczne. Następuje zwiększenie zużycia wody, a tym samym ścieków, które odprowadzane "na dziko" pogarszają jakość wód podziemnych. A trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że przyjmowanie turystów wiąże się ze zwiększonym poborem wody i to w okresie letnim, kiedy w wielu rejonach Polski występuje jej znaczny niedobór. Jakość wody na wsi jest zła. Szacuje się, że 65% studni wiejskich ma wodę niezdatną do picia., a nawet niektóre wodociągi nie gwarantują odpowiedniego poziomu zdrowotnego wody. W kręgu nie rozwiązanych problemów ekologicznych mieści się gospodarka odpadami. Jest oczywiste, że w okolicy nie mogą istnieć "dzikie" wysypiska śmieci, które spotykamy nagminnie w lasach i przy drogach. Tam, gdzie wywóz śmieci nie jest zorganizowany, są one po prostu zakopywane. Pół biedy, jeśli są to odpady organiczne. Ale my sami i nasi goście zużywamy coraz więcej rzeczy z tworzyw sztucznych, których odpady nie ulegają rozkładowi, a ich spalanie jest bardzo toksyczne. Mamy nadzieję, że władze lokalne - wzorem innych krajów - pomyślą w niedalekiej przyszłości o segregacji, odzyskiwaniu i utylizacji odpadów. Cała wieś powinna być czysta i zadbana. Wydaje się to tak oczywiste, że poruszanie tego tematu w odrębnym akapicie może budzić zdziwienie. Niestety, pobieżny ogląd niektórych wsi dostarcza dowodów, ze z czystością na co dzień nie zawsze jest dobrze. A odmalowanie domu czy płotu to przecież nieduży wydatek. Uprzątnięcie obejścia i drogi nie kosztuje nic. Czystość na co dzień ważna jest nie tylko ze względów estetycznych i higienicznych. Pozostawiony złom, rozbite szkło są zagrożeniem bezpieczeństwa naszych gości, a zwłaszcza dzieci. Turyście nie wystarczy sama, nawet najpiękniejsza przyroda i malowniczy krajobraz.

 Gospodarstwa agroturystyczne na terenie powiatu wolsztyńskiego

 
GMINA PRZEMĘT

Patryk Murek
67-415 Błotnica, Górsko 31
tel. (0-65) 54 94 737 

Gospodarze zapraszają w sobotę i niedzielę. Dojazd samochodem. Jest to gospodarstwo z produkcja roślinną na 4 ha. W pobliżu jest las i jezioro. Miejsca noclegowe w domu. Można zorganizować grilla, przejażdżki konne, powózkami. W gospodarstwie znajduje się galeria ptaków wyrzeźbionych przez właściciela gospodarstwa.


Ewa Wojciech
67-415 Błotnica
Olejnica , ul. Słoneczna 6
Tel. (0-65) 54 96 300

Gospodarze zapraszają w sobotę i niedzielę. Dojazd samochodem. Jest to gospodarstwo z produkcją roślinną i pieczarkarstwem. W pobliżu jest las i jezioro. Miejsca noclegowe w domu. Można zorganizować grilla, ognisko.


Beata Prais
67-416 Kaszczor, Osłonin 57
tel. (0-65) 54 99 381

Gospodarze zapraszają w sobotę i niedzielę. Dojazd samochodem. Jest to gospodarstwo 4,5 ha nastawione na produkcję warzyw ( kapusta, pomidory). W pobliżu jest las i jezioro. Miejsca noclegowe w domu. Można zorganizować grilla, ognisko.


Zofia i Zdzisław Czajkowie
64-033 Bucz, Trzebidza
tel. (0-65) 549 85 71

Gospodarze oferują wakacje w siodle. Gospodarstwo położone jest nad brzegami rezerwatu jez. Trzebidzkie na terenie Przemęckiego Parku Krajobrazowego.


Leokadia Preis
Perkowo
Tel.(0-65) 549 63 15


Bożena Lewandowska
Olejnica
Tel. (0-65) 549 63 22


Krzysztof Pieśniak
Kluczewo
Tel. (0-65) 549 86 35


GMINA SIEDLEC


Grzegorz Maćkowiak
64-214 Chobienice
Grójec Mały 14
Tel. (0-68) 384 41 50

Gospodarze zapraszają w niedzielę. Dojazd samochodem. Jest to gospodarstwo 30 ha z produkcją zwierzęcą

( trzoda, bydło opasowe). W pobliżu jest las i jezioro. Miejsca noclegowe na polu namiotowym. Można zorganizować grilla, ognisko.


Bronisław Przadka
64-214 Chobienice
Grójec Mały 7
tel. (0-68) 384 42 05

Gospodarze zapraszają w sobotę i niedziele. Dojazd samochodem. Jest to gospodarstwo 7,5 ha nastawione na uprawę pieczarek. W pobliżu jest las i jezioro. Miejsca noclegowe w domu i na polu namiotowym. Można zorganizować grilla, ognisko.


Zbigniew Hełmiński
64-231 Belęcin, Mariankowo 1
tel. (0-68) 384 17 27

Gospodarze zapraszają w sobotę i niedzielę. Dojazd samochodem. W pobliżu jest las i jezioro. Można zorganizować grilla.


Ryszard Cichy
64-225 Kopanica
Wąchabno 21
Tel. (0-68) 384 05 54

Gospodarze zapraszają w sobotę i niedzielę. Dojazd PKS. Jest to gospodarstwo z produkcją roślinną, zwierzęcą. W pobliżu jest las i jezioro. Miejsca noclegowe w domu. Można zorganizować ognisko, pieczenie ziemniaków.


Bożena Bosiacka
64-220 Kopanica
Stary Jaromierz 54
Tel. (0-68) 352 50 54

Gospodarstwo położone w lesie pełnym jagód i grzybów w pobliżu leśniczówki. Do dyspozycji gości samodzielne 3- pokojowe mieszkanie, 7 miejsc z kuchnią i łazienką. Posiłki do uzgodnienia. W okolicy 5 malowniczych jezior. Na przydomowym boisku można pograć w siatkówkę.


GMINA WOLSZTYN


Robert Rzeźnik
64-233 Wroniawy 
Stary Widzim 111
Tel. (0-68) 384 29 58

Gospodarze zapraszają w sobotę i niedzielę. Dojazd samochodem. Jest to gospodarstwo 20 ha z produkcją zwierzęcą ( trzoda). Miejsca noclegowe w domu. Można zorganizować grilla, ognisko. Na dzieci czeka plac zabaw.


Maria Strażynska
64-224 Świetno
ul. Łupicka 3
tel. (0-68) 384 13 94

Gospodarze zapraszają w sobotę i niedzielę. Dojazd samochodem. Jest to gospodarstwo 26 ha z produkcją roślinną, zwierzęcą i pieczarkarstwem. W pobliżu jest las i jezioro. Miejsca noclegowe w domu. Można zorganizować grilla.


Danuta Wojtkowiak
64-200 Wolsztyn
Niałek Wielki 5
Tel. (0-68) 384 20 62

Gospodarze zapraszają w sobotę i niedzielę. Dojazd samochodem. Jest to gospodarstwo 30 ha z produkcją roślinną. W pobliżu jest jezioro. Miejsca noclegowe w domu. Można zorganizować grilla. Gospodarze oferują wyroby rękodzielnicze.


Zdzisława Sibilska
64-232 Tuchorza
Boruja Wieś 43
Tel. (0-90) 605 069

Jest to gospodarstwo posiadające konie. Doskonale przygotowane do organizacji narad, szkoleń, konferencji. Leży w niedalekiej odległości od jeziora i lasów bogatych w grzyby. Gospodarze organizują staropolskie wieczerze.